CENNIK HURTOWY

asortymentu sportowego firmy CALLIDA

wa¿ny od 01.05.2004

 

 

Artyku³

Cena brutto

 

 

Koszulki

rêkaw

 

 

krótki

d³ugi

 

O firmie

Koszulka "Lozanna" S÷XXXL

33,00

-

 

Koszulka "Lizbona" S÷XXXL

35,00

42,00

 

Koszulki

Koszulka "Amsterdam" S÷XXXL

33,00

40,00

 

Koszulka "Manchester" S÷XXXL

35,00

42,00

 

Spodenki

Koszulka "Liverpool" S÷XXXL

35,00

42,00

 

Koszulka "Roma" S÷XXXL

33,00

40,00

 

Komplet lekkoatletyczny

Koszulka "Turyn" S÷XXXL

33,00

40,00

 

Koszulka "Bazylea" S÷XXXL

33,00

40,00

 

Komplety koszykarskie

Koszulka "Barcelona" dzieciêca

30,00

35,00

 

Koszulka "Barcelona" S÷XXXL

35,00

42,00

 

Getry

Koszulka "Milan" S÷XXXL

33,00

40,00

 

Koszulka "Monaco" S÷XXXL

33,00

40,00

 

Ubiory bramkarskie

Koszulka "Berlin" dzieciêca

32,00

37,00

 

Koszulka "Berlin" S÷XXXL

37,00

44,00

 

Rêkawice bramkarskie

Koszulka "Ateny" S÷XXXL

35,00

42,00

 

Koszulka "Madryt" dzieciêca

30,00

35,00

 

Znaczniki treningowe

Koszulka "Madryt" S÷XXXL

33,00

40,00

 

Koszulka "Walencja" S÷XXXL

39,00

46,00

 

Torby

Koszulka sêdziowska M÷XXXL

35,00

42,00

 

Spodenki

 

 

Dresy

Spodenki "S1" dzieciêce

13,00

 

Spodenki "S1" S÷XXXL

15,00

 

Komplety treningowe

Spodenki "S2" dzieciêce

15,00

 

Spodenki "S2" S÷XXXL

17,00

 

Kurtki

Spodenki ''S3" S÷XXXL

17,00

 

Spodenki ''S4'' S÷XXXL

16,00

 

Kontakt

Spodenki ''S5'' S÷XXXL

15,00

 

Spodenki ''S6'' S÷XXXL

17,00

 

Strona g³ówna

Spodenki ''S7'' S÷XXXL

17,00

 

Spodenki ''S8'' S÷XXXL

18,00

 

 

Komplet lekkoatletyczny

 

 

 

Koszulka "Porto" S÷XXXL

29,00

 

 

Spodenki "Porto" S÷XXXL

17,00

 

 

Komplety koszykarskie

 

 

 

Komplet "New York" S÷XXXL

49,00

 

 

Komplet "Boston" dzieciêcy

40,00

 

 

Komplet "Boston" S÷XXXL

45,00

 

 

Komplet "Utah" S÷XXXL

59,00

 

 

Komplet "Chicago" dzieciêcy

44,00

 

 

Komplet "Chicago" S÷XXXL

49,00

 

 

Komplet "Phoenix" S÷XXXL

47,00

 

 

Getry

 

 

 

Getry rozm. 35÷37

7,00

 

 

Getry rozm. 39÷40

7,50

 

 

Getry rozm. 42÷44

8,00

 

 

Bluzy bramkarskie

rêkaw

 

 

krótki

d³ugi

 

 

Bluza "Neapol" S÷XXXL

45,00

50,00

 

 

Bluza "Vigo" S÷XXXL

45,00

50,00

 

 

Bluza "Palermo" S÷XXXL

45,00

50,00

 

 

Spodnie bramkarskie

nogawka

 

 

krótka

d³uga

 

 

Spodnie "B1"  S÷XXXL

40,00

45,00

 

 

Spodnie "B2"  S÷XXXL

40,00

45,00

 

 

Rêkawice bramkarskie

 

 

 

Rêkawice  "R1" 4, 5, 6

28,00

 

 

Rêkawice  "R2" 7, 8, 9, 10, 11

35,00

 

 

Rêkawice  "R3" 9, 10, 11

55,00

 

 

Rêkawice  "R4" 9, 10, 11

65,00

 

 

Znaczniki treningowe

 

 

 

Znacznik z siatki

9,00

 

 

Znacznik jednokolorowy

17,00

 

 

Znacznik dwukolorowy

29,00

 

 

Znacznik - szarfa

7,00

 

 

Torby

 

 

 

Siatka na pi³ki

25,00

 

 

Torba "Riwiera" 20

53,00

 

 

Torba "Riwiera" 35

65,00

 

 

Torba "Riwiera" 55

75,00

 

 

Torba "Malta" 40

49,00

 

 

Torba "Malta" 70

69,00

 

 

Torba "Luksor" 20

28,00

 

 

Torba "Luksor" 45

33,00

 

 

Torba "Luksor" 95

42,00

 

 

Torba "Laguna" 40

59,00

 

 

Torba "Laguna" 70

75,00

 

 

Dresy*

 

 

 

 

Dres "Bora" S÷XXXL

130,00

*Cena dresów wykonanych z materia³u Microfibra z podszewk¹ poliestrow¹. Cena dresów uszytych z Microfibry z podszewk¹ bawe³nian¹ jest o 5 z³ wiêksza, a z podszewk¹ stylonow¹ o 4 z³ mniejsza. Cena dresów wykonanych z weluru dresowego (bez podszewki) jest o 10 z³ mniejsza - kolorystyka na te dresy jest zawê¿ona.

 

Dres "Atol" S÷XXXL

125,00

 

Dres "Ibiza" S÷XXXL

130,00

 

Dres "Ankara" dzieciêcy

85,00

 

Dres "Ankara" S÷XXXL

120,00

 

Dres "Haiti" S÷XXXL

120,00

 

Dres "Faro" dzieciêcy

80,00

 

Dres "Faro" S÷XXXL

105,00

 

Dres "Petra" S÷XXXL

110,00

 

Dres "Izmir" S÷XXXL

110,00

 

Dres "Warna" S÷XXXL

110,00

 

Dres "Burgas" S÷XXXL

110,00

 

Dres "Sofia" S÷XXXL

110,00

 

Dres "Belgrad" S÷XXXL

120,00

 

Komplety treningowe

 

 

 

 

Komplet "Andora" S÷XXXL

150,00

 

 

Komplet "Ceuta" S÷XXXL

110,00

 

 

Komplet "Korsyka" S÷XXXL

110,00

 

 

Kurtki

 

 

 

 

Kurtka "Idaho" S÷XXXL

100,00

 

 

Kurtka "Kalifornia" S÷XXXL

95,00

 

 

Kurtka "Miami" S÷XXXL

120,00

 

 

Kurtka "Orlando" S÷XXXL

130,00

 

 

Ceny zawarte w cenniku s¹ cenami hurtowymi brutto - zawieraj¹ 22% podatek VAT.

Realizujemy tylko zamówienia dru¿ynowe, tj. minimalna iloœæ danego asortymentu - 10 szt.

 

Zdjêcia na stronie www przedstawiaj¹ tylko fasony produktów, które mog¹ byæ dostêpne

w ró¿nych wersjach kolorystycznych.

 

Dobór rozmiarów (wg wzrostu w cm):

134 - (134÷140), 140 - (140÷146), 146 - (146÷152), 152 - (152÷158), S - (158÷164), M - (164÷170), L - (170÷176),

XL - (176÷182), XXL - (182÷188), XXXL - (188÷192)

 

Cena nadruku:

- numery (wykonane sitodrukiem) - gratis !!! (du¿y numer o wysokoœci 22 cm, ma³y 8 cm),
- flock, transfer, haft: cena jest uzale¿niona od wielkoœci logo i iloœci zastosowanych kolorów,
- sitodruk: jednorazowa op³ata (dotycz¹ca ca³oœci zamówienia) za wykonanie jednokolorowej matrycy drukarskiej – 100 z³, dop³ata za ka¿dy nastêpny kolor 65 z³ (ceny netto) - przy kolejnym zamówieniu nadruk t¹ matryc¹ - gratis !!!