CENNIK HURTOWY

asortymentu sportowego firmy CALLIDA

wa¿ny od 01.02.2008

 

 

Artyku³

Cena brutto

 

 

Koszulki

rêkaw

 

 

krótki

d³ugi

 

O firmie

Koszulka "Lozanna" S÷XXXL

37,00

-

 

Koszulka "Lizbona" S÷XXXL

39,00

47,00

 

Koszulki

Koszulka "Amsterdam" S÷XXXL

37,00

44,00

 

Koszulka "Manchester" S÷XXXL

39,00

47,00

 

Spodenki

Koszulka "Liverpool" S÷XXXL

39,00

47,00

 

Koszulka "Roma" S÷XXXL

37,00

44,00

 

Komplet lekkoatletyczny

Koszulka "Turyn" S÷XXXL

37,00

44,00

 

Koszulka "Bazylea" S÷XXXL

37,00

44,00

 

Komplety koszykarskie

Koszulka "Barcelona" dzieciêca

33,00

39,00

 

Koszulka "Barcelona" S÷XXXL

39,00

47,00

 

Getry

Koszulka "Milan" S÷XXXL

37,00

44,00

 

Koszulka "Monaco" S÷XXXL

37,00

44,00

 

Ubiory bramkarskie

Koszulka "Berlin" dzieciêca

36,00

41,00

 

Koszulka "Berlin" S÷XXXL

41,00

49,00

 

Rêkawice bramkarskie

Koszulka "Ateny" S÷XXXL

39,00

47,00

 

Koszulka "Madryt" dzieciêca

33,00

39,00

 

Znaczniki treningowe

Koszulka "Madryt" S÷XXXL

37,00

44,00

 

Koszulka "Walencja" S÷XXXL

43,00

51,00

 

Torby

Koszulka sêdziowska M÷XXXL

39,00

47,00

 

Spodenki

 

 

Dresy

Spodenki "S1" dzieciêce

16,00

 

Spodenki "S1" S÷XXXL

18,00

 

Komplety treningowe

Spodenki "S2" dzieciêce

18,00

 

Spodenki "S2" S÷XXXL

21,00

 

Kurtki

Spodenki ''S3" S÷XXXL

21,00

 

Spodenki ''S4'' S÷XXXL

20,00

 

Kontakt

Spodenki ''S5'' S÷XXXL

18,00

 

Spodenki ''S6'' S÷XXXL

21,00

 

 

Spodenki ''S7'' S÷XXXL

21,00

 

 

Spodenki ''S8'' S÷XXXL

22,00

 

 

Komplet lekkoatletyczny

 

 

 

Koszulka "Porto" S÷XXXL

32,00

 

 

Spodenki "Porto" S÷XXXL

19,00

 

 

Komplety koszykarskie

 

 

 

Komplet "New York" S÷XXXL

54,00

 

 

Komplet "Boston" dzieciêcy

45,00

 

 

Komplet "Boston" S÷XXXL

50,00

 

 

Komplet "Utah" S÷XXXL

64,00

 

 

Komplet "Chicago" dzieciêcy

49,00

 

 

Komplet "Chicago" S÷XXXL

54,00

 

 

Komplet "Phoenix" S÷XXXL

52,00

 

 

Getry

 

 

 

Getry rozm. 35÷37

8,50

 

 

Getry rozm. 39÷40

9,00

 

 

Getry rozm. 42÷44

9,50

 

 

Bluzy bramkarskie

rêkaw

 

 

krótki

d³ugi

 

 

Bluza "Neapol" S÷XXXL

55,00

60,00

 

 

Bluza "Vigo" S÷XXXL

55,00

60,00

 

 

Bluza "Palermo" S÷XXXL

55,00

60,00

 

 

Spodnie bramkarskie

nogawka

 

 

krótka

d³uga

 

 

Spodnie "B1"  S÷XXXL

45,00

50,00

 

 

Spodnie "B2"  S÷XXXL

45,00

50,00

 

 

Rêkawice bramkarskie

 

 

 

Rêkawice  "R1" 4, 5, 6

31,00

 

 

Rêkawice  "R2" 7, 8, 9, 10, 11

39,00

 

 

Rêkawice  "R3" 9, 10, 11

61,00

 

 

Rêkawice  "R4" 9, 10, 11

72,00

 

 

Znaczniki treningowe

 

 

 

Znacznik z siatki

12,00

 

 

Znacznik dwukolorowy

25,00

 

 

Znacznik - szarfa

8,00

 

 

Torby

 

 

 

Siatka na pi³ki

25,00

 

 

Torba "Riwiera" 20

53,00

 

 

Torba "Riwiera" 35

65,00

 

 

Torba "Riwiera" 55

75,00

 

 

Torba "Malta" 40

49,00

 

 

Torba "Malta" 70

69,00

 

 

Torba "Luksor" 20

28,00

 

 

Torba "Luksor" 45

33,00

 

 

Torba "Luksor" 95

42,00

 

 

Torba "Laguna" 40

59,00

 

 

Torba "Laguna" 70

75,00

 

 

Dresy

 

 

 

 

Dres "Bora" S÷XXXL

140,00

Cena na dresy

z microfibry

z podszewk¹ z siatki.

Cena dresów

z podszewk¹ bawe³nian¹

jest o 5 z³ wiêksza.

 

 

Dres "Atol" S÷XXXL

135,00

 

Dres "Ibiza" S÷XXXL

140,00

 

Dres "Ankara" dzieciêcy

95,00

 

Dres "Ankara" S÷XXXL

130,00

 

Dres "Haiti" S÷XXXL

130,00

 

Dres "Faro" dzieciêcy

90,00

 

Dres "Faro" S÷XXXL

115,00

 

Dres "Petra" S÷XXXL

120,00

 

Dres "Izmir" S÷XXXL

110,00

Cena na dresy z weluru

bez podszewki. Kolorystyka na te dresy jest zawê¿ona.

 

 

Dres "Warna" S÷XXXL

110,00

 

Dres "Burgas" S÷XXXL

110,00

 

Dres "Sofia" S÷XXXL

110,00

 

Dres "Belgrad" S÷XXXL

120,00

 

Komplety treningowe

 

 

 

 

Komplet "Andora" S÷XXXL

150,00

 

 

Komplet "Ceuta" S÷XXXL

110,00

 

 

Komplet "Korsyka" S÷XXXL

110,00

 

 

Kurtki

 

 

 

 

Kurtka "Idaho" S÷XXXL

100,00

 

 

Kurtka "Kalifornia" S÷XXXL

95,00

 

 

Kurtka "Miami" S÷XXXL

120,00

 

 

Kurtka "Orlando" S÷XXXL

130,00

 

 

Ceny zawarte w cenniku s¹ cenami hurtowymi brutto - zawieraj¹ 22% podatek VAT.

Realizujemy tylko zamówienia dru¿ynowe, tj. minimalna iloœæ danego asortymentu - 10 szt.

 

Zdjêcia na stronie www przedstawiaj¹ tylko fasony produktów, które mog¹ byæ dostêpne

w ró¿nych wersjach kolorystycznych.

 

Dobór rozmiarów (wg wzrostu w cm):

134 - (134÷140), 140 - (140÷146), 146 - (146÷152), 152 - (152÷158), S - (158÷164), M - (164÷170), L - (170÷176),

XL - (176÷182), XXL - (182÷188), XXXL - (188÷192)

 

Cena nadruku:

- numery (wykonane sitodrukiem) - gratis !!! (du¿y numer o wysokoœci 22 cm, ma³y 8 cm),
- flock, transfer, haft: cena jest uzale¿niona od wielkoœci logo i iloœci zastosowanych kolorów,
- sitodruk: jednorazowa op³ata (dotycz¹ca ca³oœci zamówienia) za wykonanie jednokolorowej matrycy drukarskiej – 120 z³, dop³ata za ka¿dy nastêpny kolor 80 z³ (ceny brutto) - przy kolejnym zamówieniu nadruk t¹ matryc¹ - gratis !!!